PHẦN MỀM LẤY ĐỊA CHỉ EMAIL – 0983.100.233

Phần MềmLợi ích:
Lấy email trừ một trang web.
Lấy email từ file word, excel,pdf, text.
Lọc email trùng lặp.
Lọc email tồn tại.
Xuất danh sách email ra file csv.

SCAN/QUÉT EMAIL
Khung Url: nhập địa chỉ website cần lấy email. Chú ý: không nên nhập những trang web không có email.
Ô chọn Recursive:
Chọn vào: Phần mềm quét tất cả các đường dẫn của domain vừa nhập.
Bỏ chọn: Phần mềm chỉ quét đường dẫn hiện tại.
Scan/Quét: Tiến hành lấy email từ website vừa nhập.
Import/Nhập: Lấy danh sách email từ file word, excel, file văn bản (.txt).

EMAI LIST/ DANH SÁCH EMAIL
Clear/Xóa: Xóa danh sách email hiện có. Sau hi lấy hoặc quét email, nếu thấy không phù hợp vì lý do nào đó thì chỉ cần xóa đi danh sách hiện tại.
Filter/Lọc: Lọc ra danh sách email tồn tại. Ngoài ra, trong quá trình nhập dữ liệu hoặc tìm kiếm email trên website, phần mềm tự đọc lọc những email giống nhau, những email trùng lặp sẽ bị loại bỏ và những email không trùng lặp sẽ hiển thị trong danh sách.
Export/Xuất: Xuất ra danh sách email hiện có. Chức năng này cho phép người sử dụng xuất kết quả email ra tập tin .csv, kết quả được xuất ra file .csv, có thể dùng MS Excel để mở, danh sách email xuất ra được định dạng: mỗi email là một dòng.

STOP/DỪNG
Trong quá trình tìm kiếm email trên website hay nhập từ máy tính, đôi lúc chúng ta muốn dừng lại, thì nút chức năng này phát huy tác dụng của nó.

Nguồn: https://rugbyintexas.com/

Xem thêm bài viết khác: https://rugbyintexas.com/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *