NỖI THƯƠNG MÌNH (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Tổng HợpNỖI THƯƠNG MÌNH
(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Biết bao bướm lả, ong lơi,
Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm. (1230)
Dập dìu lá gió, cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh.
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.
Khi sao phong gấm rủ là, (1235)
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?
Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân?
Mặc người mưa Sở, mây Tần,
Những mình nào biết có xuân là gì! (1240)
Đòi phen gió tựa, hoa kề,
Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!
Đòi phen nét vẽ, câu thơ, (1245)
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa,
Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai?

Nguồn: https://rugbyintexas.com/

Xem thêm bài viết khác: https://rugbyintexas.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *