Hướng dẫn cài đặt phần mềm lấy sđt, email khách hàng trên Facebook

Phần MềmHôm nay mình sẽ tiếp tục nội dung về lấy sđt, email KH trên Facebook. Dưới đây là các link mà mình đã đề cập trong video nhé:

– Link tải phần mềm:
– Link cài đặt tiện ích mở rộng: chrome://extensions
– Hướng dẫn sử dụng:

✪ ĐĂNG KÝ KÊNH CỦA MÌNH :

#PhongVlog
#phanmemlaySĐT
#thuthuatFacebook

==========

✪ KẾT NỐI VỚI MÌNH:
★ Facebook Của mình:
★ Gmail Của Mình: nguyenthanhphong.stu@gmail.com

Nguồn: https://rugbyintexas.com/

Xem thêm bài viết khác: https://rugbyintexas.com/phan-mem/

16 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt phần mềm lấy sđt, email khách hàng trên Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *